DESPRE ORGANIZATIE NON-PROFIT RIF CONSULTING

Organizația publică non-comercială RIF CONSULTING este înregistrată oficial în Republica Moldova cu sprijinul Ministerului Justiției, cu o adresă legală și actuală la Chișinău.

Totul a început cu realizarea a câte probleme ne înconjoară în viața de zi cu zi. Din aceasta se formează ideea de a ajuta întreaga societate și fiecare persoană în parte.

Fondatorul ideii și, în același timp, directorul interimar al organizației necomerciale RIF CONSULTING A.O. – Evghenii Iacovet, menționează acest lucru în Moldova
și în întreaga lume, nu atât de multe organizații publice care se angajează să creeze inițiative utile societății, să efectueze cercetări și, cu siguranță, să le pună în aplicare. O altă idee este de a consilia și implementa proiecte pentru persoane fizice, juridice sau instituții guvernamentale, în sectoarele cele mai sensibile în care este nevoie de participare: economie, tehnologia informației, contabilitate, marketing, management și drept. Acestea sunt sectoarele în care organizația noastră nonprofit are cea mai mare experiență, cunoaștere și viziune de progres. Cu aceste cuvinte, și a format o organizație non-profit numit RIF CONSULTING. Aproape toți membrii organizațiilor noastre non-profit au finalizat studii superioare în industriile care coincid în mod direct cu obiectivele statutare ale organizației, iar o parte din echipa noastră constă și în alte asociații, cum ar fi Asociația Contabililor și Auditorilor Profesioniști din Republica Moldova.

Drepturile organizației

  • să-și reprezinte și să-și protejeze drepturile, să promoveze protecția intereselor legitime ale membrilor lor și ale altor cetățeni, la cererea acestora, în autoritățile statului și în organele autoguvernării locale, în asociațiile obștești;
  • participarea la organizarea și implementarea programelor socio-economice, culturale și de altă natură;
  • să efectueze examinarea publică a proiectelor de legi, a altor acte legislative, a proiectelor și a programelor privind aspecte legate de activitățile statutare ale Organizației;
  • să inițieze inițiative cu privire la diferite aspecte ale vieții publice și ale componentelor sale, să facă propuneri persoanelor juridice sau autorităților publice;
  • să stabilească, în numele Organizației, premii, alte stimulente pentru contribuția specială la implementarea obiectivelor statutare ale Organizației;
  • organizarea de seminarii, conferințe, simpozioane, întâlniri pe probleme de activitate statutară și altele.

PLANURI ȘI PERSPECTIVE

.01

+

Continuați punerea în aplicare a proiectelor și programelor existente
.02

+

Crearea unui număr de fonduri de capital țintă axat pe rezolvarea problemelor sociale și economice urgente
.03

+

Implementarea unui număr de noi programe care vizează dezvoltarea cetățenilor, sporirea gradului de alfabetizare în principalele domenii ale organizației
.04

+

O organizație nonprofit lucrează și la alte proiecte. Și vor fi realizate.